مجموعه تصاویر زیبایی از حماسه روز قدس

ابلیسک همراه با شعار و پرچم مستکبران آماده سوزانده شدن

آتش زدن ابلیسک مستکبران

 

رئیس جمهور محبوب و منتخب در حمایت از روز قدس

 

حماسه ای دیگر از این مردم حماسه ساز در روز قدس

 

بدون شرح

دستان حامی فلسطین

 

حمایت مردم از فلسطین

 

دکتر عارف در صحنه ی قدس

 

شور حماسه در روز قدس

 

عروسک آمریکایی : خاک تو سرت اسرائیل جون به خاطرت منم طعمه آتیش این جماعت میشم آخ من چقد خنگم داداش

 

و در دیگر کشورها 

 

و حتی در دل آمریکا:

 

و به امید خدا در نهایت : 

 

/ 0 نظر / 79 بازدید